Tentoonstelling

Kleurenpracht – een tentoonstelling over het schilderen van bollenvelden
3 april tot en met 31 juli 2021

Toen de bollenkwekers omstreeks 1880 percelen met bolgewassen in een kleur gingen aanleggen, werd de kleurenpracht van de bollenvelden al gauw ontdekt door toeristen èn door schilders. Hoe gingen en gaan die kunstenaars te werk bij het maken van hun schilderijen? Soms stonden ze met hun ezel in het veld, vaak maakten ze schetsen en tekeningen ter voorbereiding en tegenwoordig gebruiken ze ook dia’s of foto’s. Aan de hand van schilderijen van vier generaties bollenveldenschilders laat de tentoonstelling zien hoe hun werken tot stand komen.

Bij deze tentoonstelling:

Schildercompetitie Bollenveldenschilderen
Iedereen die ooit een bollenveld heeft geschilderd of wil gaan schilderen, kan meedoen aan de Schildercompetitie, die eind mei start. Vanaf 1 juni tot 31 juli worden alle kunstwerken in Museum de Zwarte Tulp tentoongesteld. Informatie volgt binnenkort op deze website!

Anton Koster (1859-1937) , Zandweg met bollenvelden

Johan de Jonge (1864-1927), Schetsboekbladen met bollenvelden. Rijksprentenkabinet

Presentaties

In het Prentenkabinet
3 april tot en met 31 juli 2021

Florilegium harlemense (1896-1902)

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur in Haarlem ondernam in 1896 een ambitieus project: de uitgave van 60 grote gekleurde platen van bol- en knolgewassen: het Florilegium harlemense. Met een toelichting in vier talen, Nederlands, Frans, Duits en Engels door onder andere de bekende bloembollendeskundige Ernst Krelage. De platen waren bedoeld als promotiemateriaal voor de handel naar het buitenland.

Mieke Verdegaal – Bolgewassen

3 april- 15 aug 2021

Mieke Verdegaal (1935-), afkomstig uit een bloembollenfamilie, is gefascineerd door bolgewassen. Door de composities van haar schilderijen maakt zij als het ware ‘karakterstudies’ van de gewassen met een haast magische uitstraling. Haar werk is dan ook als de bolbloemen zelf : fris en sterk, kleurrijk en boeiend.
In de coronaperiode 2020/21 schilderde ze kleine portretten van bollen en bolgewassen: de coronabolletjes.

Aanwinst

Marc Mulders (1958), Zwarte tulp, 2020

Marc Mulders inspireert zich voor zijn schilderijen met bloemenweiden op de bloemenpracht in de tuin bij zijn atelier op landgoed Baest in Oosterbeers (NB). Hier neemt een zwarte tulp een centrale plaats in.

De aankoop is mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Lisse, met dank aan Kers Gallery, Amsterdam

Bruikleen

Museum de Zwarte Tulp heeft een aantal voorwerpen in langdurig bruikleen gekregen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Schilderijen en onder andere deze tulpenpiramide van Jan van der Vaart (1931-2000) uit 1987. Van der Vaart was de eerste keramist die de gestapelde tulpenpiramide, zoals die in de 17de en 18de eeuw furore maakte in de Delfts aardewerkfabrieken, weer in ere herstelde. Meestal, zoals hier, met een bronskleurige glazuur.

Start typing and press Enter to search