Twee gladiolen en twee colchicums

Handgekleurde kopergravure van twee gladiolen en twee colchicums, getekend door de Duitse kunstenaar Johann Theodoor de Bry (1561-1632)

0