Koraallelie

Koraallelie, oorspronkelijk afkomstig uit Azië, getekend door Bernard Léon voor het Belgische Journal de Horticulture, 1849