Hét museum over de bloembollencultuur

De bloembollenteelt en kunst die daardoor geïnspireerd is, dat zijn de onderwerpen van ons museum. We geven een beeld van het bloembollenbedrijf: het telen, de handel, het onderzoek en de veredeling. Ook vertellen we de geschiedenis van de bloembol, vanaf de komst van de eerste tulp in Nederland in 1594.
Verder exposeren we schilderijen met bollenvelden, een geliefd onderwerp van schilders, en stillevens met bolgewassen. En in ons Prentenkabinet zijn historische prenten van bolgewassen te bewonderen.
Ook zijn er tulpenvazen, hyacintenglazen en krokuspotten tentoongesteld en laten we zien hoe tulpen, narcissen en andere bolgewassen zijn gebruikt als versieringsmotief voor objecten van zilver, glas en porselein en voor meubels.
Verder organiseren we regelmatig speciale presentaties en tentoonstellingen, altijd in relatie tot de bloembollencultuur in al haar aspecten.

 

The museum about flower bulb culture

The flower bulb culture and the art, inspired by it are the subjects of our museum. We give an impression of the flower bulb trade: the growing of flower bulbs, the trade, the research and the breeding. We also tell the history of the flower bulb, from the coming of the first tulip to the Netherlands in 1594.
Furthermore we show paintings with bulb fields, a beloved subject with painters , and still lifes of bulbous plants. And in our Gallery of Prints historic prints of bulbous plants can be admired. Tulip vases, hyacinth glasses and crocus pots are exhibited and we show how tulips, daffodils and other bulbous plants are used as embellishment for objects of silver, glass, porcelain and for furniture.
Throughout the year we organise special presentations and exhibitions, always in relation to the flower bulb culture in all its aspects.

Nieuws

Prijsuitreiking Kleurenpracht
Bloeiende Bollenvelden
Schilderscompetitie georganiseerd door Museum de Zwarte Tulp

In een bomvolle galeie werden zaterdag 3 juni de prijswinnaars bekend gemaakt van Kleurenpracht 2023. Alle deelnemers bedankt voor jullie enthousiasme! We hebben er weer samen een mooie expositie van gemaakt die veel bezoekers trok.

1 Nicoline Heemskerk  ‘Dever’ (foto)

Nicoline weet een sfeervol vlot geschilderd werk te maken met prachtige, maar ook met gedurfde kleuren op de voorgrond. Met het kasteel op de achtergrond en de velden op de voorgrond weet zij de wijdheid van de bollenstreek te pakken maar ook de intimiteit van Lisse.

2 Peter van Berkel ‘Bollen in Bloei’ 
(Peter is via internet gejureerd en was aanwezig op de prijsuitreiking met zijn winnende schilderij)

Hij plaatst in een geraffineerd lijnenspel van bloembedden en harmonische kleuren de bloemen in perspectief. De individuele tulpen op de voorgrond langzaam en subtiel verlopend naar kleurvlakken laten duidelijk zien dat ze in hun gezamenlijkheid de streek een overweldigend indruk geven.

3 Nicole de Lijzer ‘Look closer!’
Bloeiende tulpen van diverse variëteiten en kleuren geschilderd vanuit een bijzonder perspectief. Je staat midden in de vrolijke bloemenvelden.

Amateurs

1 Yvonne Wijnands ‘Langs de bollenvelden’ (foto)
Een vrolijk beeld van een actieve lente. Fietsen langs de velden. Met tulpen in kratten en manden. Dit schilderij geeft een echt streekgevoel. Kleurrijk tot op de fiets toe. De bollenstreek zoals die nu door de moderne mens beleefd wordt.

2 Hetty Rijs ‘Mondriaan meets  Van Gogh’
Een goed uitgewerkte collagetechniek met diepte in het beeld. Verrassend hoe de materialen van de collage zijn toegepast. De compositie geeft een prachtig voorstelling van de streek zoals die er vroeger uitgezien moet hebben in de tijd van Van Gogh: boerderij op de achtergrond en de bijbehorende kleine steeds van kleur wisselende veldjes die nog met hand bewerkt werden.

3 Freeq Brandse ‘White is beautiful too’
Schilderij met een fantastische sfeer. Al die witte tulpen en juist dat kleine beetje kleur in de achtergrond, deze vlakverdeling geeft een mooie diepte, geaccentueerd door de prachtige lucht.

Originaliteitsprijs 

Sharon vd veen ‘De lage Landen’
Een verrassend mooi beeld van Nederland met daarin de bloemenvelden van onze streek. Goed toegepaste grafische elementen. Een werk waar je naar blijft kijken. 

Van harte gefeliciteerd!

Deze werken staan tot 18 juni tentoongesteld in het museum.
open: dinsdag t/m zondag 13:00-17:00 uur
Alle werken kunnen op www.kleurenpracht.com bekeken worden.

 

Tulp Vels Heyn

In de binnentuin van Museum de Zwarte Tulp in Lisse is onlangs een bijzondere tulp gedoopt: de Vels Heyn. Annemarie Vels Heijn, vertrekkend conservator, mocht de naar haar vernoemde tulp als eerste met champagne besprenkelen. Het is een vurige, rode tulp, in 2004 gekruist tussen de knalgele Strong Gold en de rozerode Hermitage. Het resultaat, na jarenlange selectie en voorzichtige opkweek, mag er zijn!

De tulp hoort bij de tentoonstelling ‘Tulpenkoorts-1636-1637-Het Ware Verhaal’ die tot 27 augustus is te bezichtigen. Deze tentonstelling gaat over de zeventiende-eeuwse speculatiedrift met tulpen. Nieuwe soorten kwamen op de markt en voordat men ze überhaupt gezien had, werden ze al met forse winst doorverkocht.
Het aantal bollen Vels Heyn is nu nog beperkt. Het is belangrijk dat er jaarlijks zo veel mogelijk worden geplant, zodat de partij uitgroeit tot een (zakelijk) interessante handel. Toch wil het museum dit jaar al een (kleine) hoeveelheid verkopen. De komende maanden wordt een procedure vastgesteld aan wie en tegen welke prijs de bollen per 1 september worden geleverd.

Interesse in de Vels Heyn tulp? Neem contact op met Sam van Egmond, bestuurslid van Museum de Zwarte Tulp (samvanegmond@sassenheim.demon.nl)

Tentoonstellingen

18 maart tot en met 27 augustus 2023

Tulpenkoorts – 1636-1637 – Het Ware Verhaal

Over de Tulpenkoorts van 1636/37 gaan de wildste verhalen, maar de waarheid is minder opzienbarend. De tentoonstelling vertelt wat er wel gebeurde in de eerste helft van de zeventiende eeuw, hoe de tulp van een gewild verzamelobject een handelsobject werd en daarna een speculatieobject. Hoe er eerst werd gehandeld in de bloeiende tulp, daarna in de bollen en tot slot in bollen die nog in de grond zaten en die door speculanten soms wel een aantal keren werden doorverkocht in de hoop op steeds grotere winsten. En wat er gebeurde, en niet gebeurde, toen de markt in februari 1637 instortte, tot vreugde van spotprentmakers en dichters van honende verzen. En hoe de tulp ook na 1637 een geliefd verzamelobject bleef waarvoor flinke prijzen werden betaald. 

De tentoonstelling wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Het Gilde van de Zwarte Tulp, de J.C. Ruigrok Stichting, Het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, het RABO Impactfonds, Fonds 1818, Gravin van Bijlandt Stichting, Hendrik Muller fonds en Ondernemersfonds Lisse.

18 March to 27 August 2023

Tulip Fever – 1636-1637 – The True Story

Stories about the Tulip Fever of 1636-1637 paint an astonishing picture, yet the truth is rather more prosaic. No one bought a house on an Amsterdam waterfront for the price of a tulip, there were no sensational bankruptcies and no one leaped to a tragic death in a canal.

The exhibition Tulip Fever explains what actually happened in the first half of the seventeenth century, how tulips evolved from a sought-after collector’s item, to a commercial product, to a speculative object. How traders originally traded in flowering bulbs, then in bulbs, and finally in bulbs that still lay in the soil and might be sold on several times by speculators in the hope of an even higher profit. And what happened and didn’t happen when the market crashed in February 1637, to the delight of scornful artists and composers of satirical rhymes.

The exhibition is bilingual: Dutch and English

Tulpenkoorts – 1636-1637 – Mythe en werkelijkheid

Henk Looijesteijn met medewerking van Annemarie Vels Heijn.
18,50 euro, gebonden, 88 pp. met 34 afbeeldingen. ISBN 978 94 6455 026 9.
Er is ook een Engelstalige editie: Tulip Fever – 1636-1637 – Myth and Reality. ISBN 978 90 8293 6179.

Te koop bij Museum de Zwarte Tulp en in de boekhandel.

Donatie

Op dinsdag 21 februari ontving het museum een bedrag van € 4000 van het RABO Impactfonds tbv onze tentoonstelling ‘Tulpenkoorts 1636-1637 het Ware Verhaal’.Het museum is de Rabobank bijzonder dankbaar voor deze donatie. “Zonder dit soort donaties kan een museum tentoonstellingen van deze kwaliteit onmogelijk maken” aldus Herman Hollander, voorzitter van het museum.

Presentaties

Nu te zien
Bollenveldenschilders

Een vernieuwde wand met bollenveldenschilderijen. De wand met bollenvelden is vernieuwd met Lente in de bollenvelden van Evert Schellens en een aanwinst – een geschenk van Leo van den Ende -, een subtiel klein bollenlandschap, geschilderd door zijn vader Henk van den Ende. Gebleven zijn het bollenlandschap met berkenbomen van Leo van den Ende zelf, het verrassende gezicht  op bollenvelden vanaf de Waterleidingduinen van Adam Potgieter. En nog tien andere bollenveldenschilderijen, waaronder natuurlijk werk van de ‘koning van de bollenveldenschilders Anton Koster.

U ontvangt een mooi informatief boekje (in Nederlands of Engels).

Kleur onbekend
Michelle van Overdam

Michelle van Overdam (1983), geboren en getogen in Lisse en nu woonachtig in Rotterdam, studeerde in 2021 met een negen af aan de Nederlandse Fotovakschool Rotterdam, Vakopleiding Fotografie met een fotoreportage over Ziekzoeken met haar vriend Mark Turnhout, ziekzoeker van beroep, in de hoofdrol. Zij noemde de serie Kleur onbekend. Enerzijds omdat ze besloot de serie in zwart-wit te maken, anderzijds omdat die titel aansluit bij de kern van het ziekzoeken: wat zegt de kleur van de bladeren en de bloemen over de toestand van het gewas? De foto’s zijn bovendien met hoog contrast en hard licht weergegeven om de onzekerheid over de toekomst van het vak van ziekzoeker tot uiting te brengen: bestaat het vak straks nog?

Trekvaartroute

In de Comparitie is nu de maquette Trekvaart opgesteld, omringd door een keuze uit reproducties van de trekvaarttekeningen die de stadlandmeters Andries van der Walle (Haarlem) en Joris Gerstecoren (Leiden) in 1656 hebben getekend als voorbereiding op de aanleg van de Trekvaart. Er is een hand-out met uitleg over de tekeningen. Tevens kan in de winkel de Kunstroute Trekvaart gekocht worden voor 2 euro.

18 maart tot en met 27 augustus 2023

In het Prentenkabinet

De Tulp – internationaal geliefd

In het prentenkabinet Duitse, Franse èn Nederlandse prenten met tulpen uit de 17de eeuw. De tulp was niet alleen geliefd in Nederland maar ook bij vorstelijke en adellijke personen in het buitenland. De rijke prins-bisschop Johann von Gemmingen in Eichstätt (Beieren) had maar liefst 500 tulpen in zijn tuin en ook Gaston d’Orleáns, broer van de Franse koning Lodewijk XII, beheerde een tuin met een groot aantal tulpen. Ze waren zo trots op hun tulpencollecties dat ze de tulpen lieten afbeelden door talentvolle kunstenaars in kostbare boekwerken met prenten, allemaal met de hand ingekleurd.

Drie tulpen in de Hortus Eystettensis van Johann van Gemmingen, 1613

Activiteiten

Vrijwilligers gezocht

Word vrijwilliger bij Museum de Zwarte Tulp in Lisse.

We zijn op zoek naar jou!

Draag je de Bollenstreek een warm hart toe, houd je van mensen, musea en verhalen, vind je het leuk in een enthousiast team de bezoekers van het museum en VVV te ontvangen en te zorgen dat het er allemaal piekfijn uit ziet? Word dan vrijwilliger bij Museum de Zwarte Tulp. Het museum is ook een VVV locatie.

Heb je interesse om bij ons vrijwilligerswerk te komen doen? Stuur dan een mail voor aan-melding of meer informatie naar info@museumdezwartetulp.nl of bel 0252-417900. Laat je telefoonnummer achter en we bellen terug!

Download hier de folder.

 

Prent van de maand juni

Een prent uit de collectie van het museum thuis aan de wand?

Zoals deze prent van een bosanemoon, in 1822 getekend door Cornelis van Hulstijn voor Flora Batava met afbeeldingen en beschrijvingen van 2632 Nederlandse planten. De publicatie verscheen tussen 1800 en 1934 in 28 delen en is onlangs herdrukt, met alle afbeeldingen in klein formaat.  Download hier de prent.

Winkel

Nu te koop in Museum de Zwarte Tulp

Sharing moments servies van Janny van der Heijden
Janny is in Nederland natuurlijk bekend als de presentatrice van Heel Holland Bakt. Deze kookkoningin weet als geen ander wat je nodig hebt in de keuken en komt daarom met haar eigen servies onder de naam Sharing Moments met de collecties Aapjes en Tulpen voor Heinen Delfts Blauw.

Met uw aankoop steunt u het museum.

Start typing and press Enter to search