Over Anton L. Koster

Anton L. Koster was in 1859 geboren in Terneuzen, maar het gezin verhuisde algauw naar Den Haag. In de jaren 1878-1880 studeerde hij aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, waar hij meesters als George Hendrik Breitner en Isaac Israëls als studiegenoten had. Aansluitend maakte hij een twee jaar durende studiereis naar de Pyreneeën. Het gevoel voor warme, sprekende kleuren dat hij daar opdeed kwamen later veel terug in zijn specialisme: het schilderen van bloembollenvelden. 

Als jonge kunstenaar was hij een vaardige etser en hij was een van de trouwste leden van de in de jaren 1885-1895 spraakmakende Nederlandsche Etsclub. Hij maakte gedurende ongeveer tien jaar pentekeningen als illustraties in tijdschriften. Na zijn huwelijk in 1890 vestigde hij zich in Haarlem. Hij schilderde daar motieven uit de omgeving zoals stadsgezichten van Haarlem en later ook landschappen in Limburg en in de Achterhoek, waar hij een aantal jaren daarna had gewoond. 

In 1903 vestigde Koster zich definitief in Haarlem, later in Heemstede, waar hij zich toelegde op het schilderen van de bloembollenvelden. Elk voorjaar werd hij opnieuw betoverd door de bloeiende velden.

Koster was zeer actief in uiteenlopende bestuursfuncties; onder meer in totaal 23 jaar voorzitter van het Haarlemse tekencollege Kunst Zij Ons Doel.

In de laatste jaren van Kosters leven was het crisis en de kunstmarkt was ingezakt. De dagen dat hij in het voorjaar midden in een hyacintenveld kon zitten en bedwelmd kon raken door de geur lagen achter hem. Toen hij op 77-jarige leeftijd overleed, liet hij een oeuvre na dat door het levendige onderwerp nog altijd waardering vindt. 

  • Louis Hartz (1869-1935)
    Portret van Anton L. Koster, ca. 1930

Het portret is geschilderd door Kosters vriend Louis Hartz; voor welke gelegenheid is niet bekend. 

Koster en Hartz, beiden schilder van landschappen, stillevens en portretten, woonden vanaf 1924 in Heemstede bij elkaar in de buurt. Hartz was net als Koster lid van het Haarlemse kunstenaarscollege Kunst Zij Ons Doel (KZOD). Ze hebben ook samen geëxposeerd.

 

0