Geschiedenis

Werken op het land

Museum de Zwarte Tulp is gestart als streekmuseum met gereedschappen en producten die een kijkje geven achter de schermen van de kwekers. Welke werktuigen gebruikten zij toen en nu? Hoe heeft de teelt zich ontwikkeld? En hoe produceren de bollenkwekers de beste Nederlandse bloembollen?

 

Tulpenhandel

Vijf eeuwen bloembollencultuur zijn samengevat in de tijdlijn. Die begint met de introductie van de tulp in Nederland in 1594. U ziet hoe bloembollen de daaropvolgende eeuwen verweven zijn met de Nederlandse geschiedenis.

Het museum toont ook objecten die het verhaal vertellen van de bloembollenverdeling. De objecten komen uit de nalatenschap van D.W. Lefeber, icoon uit het bloembollenvak. De Stichting D.W. Lefeber Memory heeft ze langdurig in bruikleen gegeven aan het museum.

Kunst

Beeldende kunst

Museum de Zwarte Tulp heeft diverse kunstobjecten in langdurige bruikleen, met name de Collectie Nieuwenhuis en de Collectie de Witte Zwaan.

De Collectie Nieuwenhuis is een particuliere verzameling van meer dan 700 historische prenten van bol- en knolgewassen. De oudste prent dateert uit 1568, de laatste uit 1940. In het prentenkabinet van het museum kunt u een steeds wisselende selectie uit de verzameling bewonderen.

Stichting De Witte Zwaan beheert een kunstcollectie volledig georiënteerd op voorjaarsbloeiende bolgewassen. De collectie omvat schilderijen, zilver, keramiek, glas, textiel en meubilair.

Toegepaste kunst

Museum de Zwarte Tulp heeft een collectie van ruim 440 bloemenglazen, een van de grootste in zijn soort. De collectie is bijeengebracht door de Zwitserse Marianne Wyler-Meyer. Zij verzamelde parfumflesjes, vazen en hyacinten- en krokusglazen en had ook contact met Nederlandse verzamelaars en ons museum. Na haar overlijden in 2000 schonk echtgenoot Hans Peter Wyler de collectie bloembollenglazen aan Museum de Zwarte Tulp.

Verder een deel van de collectie van Josefine Boers (1960-2006). Zij verzamelde meer dan 200 krokuspotten vooral gemaakt in de 50-er jaren van de vorige eeuw. Haar collectie is geschonken aan Museum de Zwarte Tulp en nu te bewonderen.