IMG_2781Fotograaf: Rob van Dijck

Collectie Lefeber

De Stichting D.W. Lefeber Memory, nalatenschap van de vermaarde D.W. Lefeber, icoon uit het bloembollenvak, zocht onderdak voor een aantal, aan de bloembollenveredeling gerelateerde objecten. Stichting D.W. Lefeber Memory heeft besloten de objecten in langdurig bruikleen aan het museum af te staan.