Groot succes Koster Taxatie-middag

Taxatiemiddag

We zijn overdonderd door het grote succes van de Koster taxatie-middag op zaterdag 3 februari j.l. Maar liefst 43 werken werden uitvoerig besproken en getaxeerd door kunsthistorica Floor de Graaf en taxateur Frank Welkenhuyzen. Slechts vier schilderijen bleken vervalst te zijn. De rest, allemaal van de hand van Anton L. Koster. Na de taxatie konden mensen schoonmaakadvies inwinnen bij restaurator Marieke Walison. De middag heeft ons een schat aan nieuwe informatie opgeleverd waar we heel erg blij mee zijn.